Home / Apartments / One room apartments / One room apartment in Nalichnaya street 55