Home / Apartments / One room apartments / One room apartment in Bolshaya Morskaya street 25