Home / Apartments / Two room apartments / Two room apartment in Bolshaya Morskaya street 47