Home / Apartments / One room apartments / One room apartment in Prosvescheniya prospect 87/1